You are here

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival arrangeres i år i mars og september. Festivalens konserter holdes i hovedstadens kirker, med Oslo Domkirke som hovedarena. Festivalprogrammet lanseres 1. desember hvert år.

Festivalen er ikke bare en inkluderende møteplass for kirkemusikere, kor, orkestre og ensembler, men også en festival for ulike mennesker uavhengig av tilhørighet og livssyn. Festivalen er en sentral institusjon i utviklingen av kirkemusikk på landsbasis, og en viktig aktør når det gjelder å markere Oslo som en internasjonal musikkhovedstad i europeisk format.

Kirkemusikkfestivalen arbeider konsekvent med å stimulere prosjekter som videreutvikler kirkemusikksjangeren. Den vektlegger hele tiden å presentere mangfoldet med utgangspunkt i kirkemusikken som historisk sjanger hvor vi både ivaretar tradisjonen parallelt med å videreutvikle den. Festivalens forankring til hovedstaden, i tillegg til dens internasjonale befestning, gjør at den utmerker seg som en av landets ledende formidlere av kirkemusikk.

Grunnlegger, initiativtaker og idéutvikler bak Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival er festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud. Festivalen er organisert som en privat stiftelse der styreleder er Oslos biskop. Stiftelsens styre består for øvrig av representanter fra kirke, musikk- og kulturliv og næringsliv, og festivalen har også et kunstnerisk råd bestående av fremtredende personer i norsk musikkliv.

Kirkemusikk
Bestillingsverk
Sang
Klassisk