You are here

Showbox er en scenekunstfestival med fokus på barn og unge, som arrangeres av Scenekunstbruket hver vinter i Oslo. I 2022 går festivalen av stabelen for 18. gang, og viser over 20 ulike forestillinger på flere scener i Oslo.

Festivalen er åpen for alle, og har i tillegg til et bredt program med forestillinger, en faglig del med seminarer og erfaringsutveksling. Målet er å styrke scenekunstkompetansen i målgruppen barn og unge, presentere nye kunstneriske prosjekter for et bredt publikum fra hele landet, samt være godt forankret som et scenekunsttilbud for barn og unge i Oslo.

Festivalen er Norges største scenekunstfestival med fokus på barn og unge, og har i tillegg et internasjonalt fokus.

Det er et mål å presentere forestillinger med god kunstnerisk kvalitet og å vise forestillinger med forskjellige uttrykk og formater, som henvender seg til ulike publikumsgrupper. På Showbox vises rundt 20 forestillinger i sin fulle lengde, i tillegg til seminar, internasjonale møter, fagsamtaler om forestillingene og presentasjoner av kommende prosjekt. Alt for best mulig å vise spennet innenfor scenekunstuttrykket.

Som Norges største landsdekkende formidler av scenekunst og et kompetansenettverk for scenekunstfeltet for barn og unge, ser Scenekunstbruket det som en viktig oppgave å gi de ulike miljøene som arbeider med produksjon og scenekunstformidling mot barn og unge, mulighet til å samles. Showbox er en utviklingsarena som stimulerer og inspirerer til økt dialog, samarbeid mellom aktører, og heving av status generelt for scenekunst for barn og unge.

 

Teater og Scenekunst
Barn og ungdom