You are here

Norwegian Youth Chamber Music Festival er en festival der kjente artister og unge musikere fra hele Europa opptrer i forskjellige kombinasjoner. De unge musikerne som deltar er ambisiøse solister og kammermusikkspillere og har bevist sine fremragende evner i nasjonale og internasjonale konkurranser. Festivalen ønsker å nå ut til offentligheten med nye konsepter og på nye arenaer, og nå ut til barn og unge i et intimt miljø med fremragende kunstnerisk kvalitet. Festivalen er spredt over vestkysten av Norge (Stavangerregionen). 
Norwegian Youth Chamber Music Festival, arbeider med tilsvarende prosjekter og festivaler rundt om i Europa. In 2010 festivalen deltok ved Klara Festival, Brussel. I 2013 , NYCMF har startet et prosjekt som involverer utøvere og solister fra Østerrike og Norge i felleskap på scenen.
Prosjektet støttes av Stavanger Konserthus, Østerrikes Ambassade i Norge, OMV , Sparebankstiftelsen Sr-bank og med årlig støtte fra Stavanger Kommune og  Rogaland Fylkeskommune.

Bilder ©NYCMF

Klassisk, Opera og Samtidsmusikk
Kammermusikk
Unge Talenter
Kursvirksomhet
Internasjonal
Barn og Unge