Du er her

Festspillene ble etablert 1974 i forbindelse med orkesterkurset for Ungdomssymfonikerne.

Festspillene er organisert som en stiftelse ved Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune. Stiftelsen har som formål; «å arrangere festspill ved å gi et kvalitetstilbud innen musikk og andre kunstarter på et høyt kunstnerisk nivå. Det legges særlig vekt på presentasjon av unge, talentfulle og lovende kunstnere».Ungdomssymfonikerne, som er festspillenes symfoniorkester, gir flere konserter, og det legges vekt på å presentere unge musikere. Festspillene omfatter også bl.a. kammermusikk, folkemusikk og arrangementer for barn.

Festspillene i Elverum fikk etter langsiktig målrettet arbeid status som knutepunktfestival 01.01.06. 

Det har gjennom en 30-årig lang festspilltradisjon vært et overordnet mål å kunne presentere kunst på et kvalitativt høyt nivå og ved det gi publikum i Innlandet kunstopplevelser de sjelden ellers har mulighet til å oppleve. 

Vertavo Strykekvartett har vært festivalens kunstneriske ledere siden 2001 og kvartetten har både videreført og videreutviklet festivalen i henhold til de mål- og strategiplaner som er lagt. 

Festspill
Kulturfestival
Barn og Unge