Du er her

Trondheim Jazzfestival har røtter tilbake til 1980, den gang arrangert under navnet JazzMazz. JazzMazz i sitt første år ble en kjempesuksess, fylte Studentersamfundet i Trondheim i månedsskiftet november/desember og hadde et totalt besøk på ca 1700 publikummere. JazzMazz var en frivillig organisasjon drevet av ildsjelene Erling Berg, Rolf Isaksen og Bjørn Krokfoss. JazzMazz´første periode varte fra til 1987.

Nytt liv ble blåst inn i JazzMazz sju år senere. Tre band i Studio Hjorten på Royal Garden Hotell fylte en nedlagt nattklubb lørdag 4. juni 1994. Fra da av har festivalen hatt kontinuitet, og ble døpt om til Trondheim Jazzfestival i 1998.

Drivkraften bak festivalen har siden etableringen vært å fronte et sterkt kunstnerisk innhold med hovedfokus på norsk, nordisk og europeisk jazz. Trondheim Jazzfestival har vært, og er gjennom sitt samarbeid med NTNU en viktig bidragsyter for det vedvarende kvalitetssterke musikkmiljøet Trondheim. Spesielt viktig har det vært for utøvere med bakgrunn fra Jazzlinja ved NTNU.

Trondheim Jazzfestival har blitt et stimulerende møtested, og er en visningsarena for unge musikere. Festivalen har med sin vilje til å fronte unge utøvere skapt en nasjonal arena som formidler kvalitetsjazz med stor sjangerbredde.

Trondheim Jazzfestival har igjennom årenes løp vokst, og er i dag en nasjonal festival med ca 70 arrangement. Fra tid til annen arrangeres Jazzfest Exclusive-konserter utenom festivalperioden. Og konferanseprogrammet The Jazz Summit er i ferd med å etablere seg som en fast del av festivalprogrammet.

Jazz
Internasjonal
Unge Talenter