Du er her

Vestfoldfestspillene, stiftet 1991, er eiet av Vestfold fylkeskommune og fylkets fjorten kommuner. Festspillene skal presentere musikk og annen scenekunst på høyt kunstnerisk nivå for flest mulig mennesker og være den viktigste formidler av dette i Vestfold. Programmet skal være aktuelt og i spennet mellom tradisjon og nyskaping. De kunstneriske satsningsområder ligger i sjangrene klassisk musikk, jazz og verdensmusikk.

Vestfold Festspillene gjennomfører et årlig festspill som presenterer regional, nasjonal og internasjonal kunst og kultur - med hovedvekt på musikk og annen scenekunst. Et kjennemerke for Vestfold Festspillene er den uformelle og sommerlige utendørsprofilen. Hele fylket - fra svaberg til fossestryk - tas i bruk som arena.

Festspill
Kammermusikk
Kulturfestival
Internasjonal