Du er her

SAMARBEID MELLOM MUSIKKORGANISASJONER – HVA HAR PANDEMIEN LÆRT OSS?

KULTURYTRING DRAMMEN

ONSDAG 23. JUNI 09:00 – 10:00, BAKGÅRDEN

Arrangør: Arrangørforum


Hva har det frie musikkfeltet lært av pandemien og samarbeidet på tvers av organisasjoner, og hvordan kan vi bruke det til å styrke feltet videre? Arrangørforum ønsker å løfte erfaringene fra pandemien inn i en samtale om samarbeidslinjer og organisering av musikkfeltet.

Koronapandemien har rammet det frie musikkfeltet ekstremt hardt, og aktørene i feltet skal trolig leve med de negative konsekvensene av krisen lenge. På den positive siden har vi erfart at musikkorganisasjonene er mer samsnakket og koordinert enn noen gang, og gjennom å samle oss om felles budskap, har vi innkassert viktige politiske seiere underveis. Samarbeidet avslører imidlertid også hvor ulikt bakland musikkorganisasjonene har og hvor ulikt de er organisert. Kunne vi ha lykkes bedre gjennom en annen organisering? Er organisasjonsmangfoldet i musikklivet en styrke eller noe som hemmer oss i utviklingen av feltet? Mange har dratt opp sammenligningen med idretten, og oppfordret aktørene i musikklivet til konsolidering. Men er det gitt at musikklivet låter best énstemt? Hva med særinteressene som var grunnlaget for at organisasjonene ble stiftet? Med bakgrunn i disse spørsmålene ønsker Arrangørforum å løfte erfaringene fra pandemien inn i en samtale om samarbeidslinjer og organisering av det frie musikkfeltet.

Les mer på Kulturytrings hjemmesiden HER
Deltakere :
Hans-Ole Rian, Creo
Tone Østerdal, Norske konsertarrangører
Mariann Bjørnelv, Moldejazz og nestleder i Norske konsertarrangører.
Linda Dyrnes, FolkOrg
Joël Louis Schwalenstöcker, NEMAA
Tine Tyldum, nyMusikk
Jørgen Karlstrøm, komponist, styreleder i Komponistforeningen og styreleder i TONO.

Moderator: Marte Bjerke

Foto: Solfrid Gjeldokk

Arrangørforum

Arrangørforum er et uformelt forum som består av organisasjonene som har konsertarrangører som medlemmer, herunder: Norske Konsertarrangører, Norsk jazzforum, Klassisk, FolkOrg, Norske festivaler, Norsk Blues Union, Norsk viseforum, Norske Kulturhus og nyMusikk.