You are here

Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, arrangeres årlig av Sølvberget. Årets Kapittel går av stabelen 22. - 26. september med temaet Hjem. Hjem er et fruktbart ord i litterær sammenheng, og heimstaddiktning er en viktig sjanger i den norske bokheimen. Hjem er også et sentralt begrep i politikk og samfunn, som har blitt ytterligere aktuelt gjennom flyktningkrisen, klimakrisen og nå også koronakrisen. For hva har det gjort med oss som mennesker og samfunn å tilbringe et år hjemme?
 

Kapittel er blant Norges største litteraturfestivaler og har utviklet seg til å bli en viktig litterær arena både nasjonalt og internasjonalt. Festivalen ble etablert i 1995 av Sølvberget bibliotek og kulturhus, og nåværende festivalsjef er Siri Odfjell Risdal. Kapittel ble til i kjølvannet av Uke Alexander og etableringen av Stavanger som friby, og vilkårene for litteratur og ytringsfrihet er fortsatt en bærebjelke for festivalen. Det internasjonale fribynettverket ICORN og det nye Kiellandsenteret holder begge hus på Sølvberget, og er blant festivalens viktigste samarbeidspartnere, sammen med en rekke andre kulturaktører i regionen.
 

Kapittel er en samfunnsengasjert festival, og ytringsfrihetsbegrepet gjennomsyrer programmet. Samtidig er festivalen en av Norges viktigste arenaer for norsk og internasjonal skjønnlitteratur. Festivalen har også tradisjon for å vie smalere sjangre som poesi og tegneserier god plass i programmet, sammen med øvrige kunstuttrykk som dokumentarfilm, teater, dans, kunst og musikk. Kapittel kjennetegnes av et bredt litteratursyn, og formidler kunnskap og litteraturopplevelser til barn, unge og voksne. Bokmerke er festivalens program for barn og unge, og Kapittel Film er festivalens eget dokumentarfilm-program.

Litteratur
Internasjonal