Du er her

Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, er blant Norges største litteraturfestivaler og har utviklet seg til å bli en viktig litterær arena både nasjonalt og internasjonalt.

Det aller første Kapittel ble skrevet i 1995 av og på Sølvberget, Stavanger kulturhus, og siden den gang har kulturhuset vært arrangør og hovedarena for festivalen. Da Kapittel ble grunnlagt, etter at Sølvberget i flere år hadde arrangert Uke Alexander, var dette i takt med Stavangers rolle som friby og med et ønske om å orientere seg internasjonalt, samtidig som man ville ha en større plattform for et fokus på ytringsfrihet som allerde hadde vært med under Uke Alexander.

Kapittel er en engasjert festival. Ytringsfriheten skal gjennomsyre programmet, og lede til at vi får belyst brennbare temaer fra flere verdenshjørner. I tillegg skal man selvfølgelig også finne det nye norske og dem som er med å prege den norske bokheimen. Nettopp møtene mellom disse sfærene er noe av det viktigste en festival kan tilby både sitt publikum og sine deltakere.

Festivalen skal videre ta vare på de sjangrene som ikke får mest oppmerksomhet i offentligheten. Med Kapittels tematiske interesser følger også en spesiell oppmerksomhet for sakprosaen og journalistikken. I tillegg vil sjangre som dokumentarfilm, poesi og illustrert litteratur alltid finne god plass i programmet.

Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet vil ta vare på den fulle bredden innenfor et utvidet begrep om litteratur, og samtidig formidle dette på en måte som skaper og treffer publikum.

F

Kapittel 21 arrangeres fra 22. - 26. september, og nå er temaet klart! Over fem dager med litteratur, debatt, film og fest skal vi utforske begrepet Hjem.

Hjemlengsel og utferdstrang

Hjem er et fruktbart ord i litterær sammenheng, og heimstaddiktning er en viktig sjanger i den norske litteraturtradisjonen - eller den norske bokheimen om du vil. Kanskje fordi begrepet rommer en ambivalens som Alexander L. Kielland så treffende beskriver i et av sine brev til maleren Frits Thaulow: "Jeg vet ikke hva der er verst: enten være lenge hjemmefra, eller være lenge hjemme". Mange forfattere skriver med utgangspunkt i dette spennet mellom hjemlengsel og utferdstrang, og det gjør hjem til et interessant omdreiningspunkt for Kapittel.

Isolasjon og stengte landegrenser

Hjem er også et sentralt begrep i politikk og samfunn, som har blitt ytterligere aktuelt gjennom flyktningkrisen, klimakrisen og ikke minst koronakrisen. For hva har det gjort med oss som mennesker og samfunn å tilbringe et år hjemme? Hvordan påvirkes vi av isolasjon og stengte landegrenser, og hva er egentlig hjem i en global verden? Hvor mye har hjem å si for identiteten vår, og hva skjer når krig eller naturkatastrofer tvinger mennesker på flukt fra eget hjem? Dette er dagsaktuelle spørsmål som Kapittel 21 skal bidra til å belyse.

Navneslipp

Programmet til Kapittel bookes hovedsakelig våren 2021, men allerede nå er det klart at den tysk-amerikanske forfatteren og illustratøren Nora Krug og fagsjef i tankesmien Agenda Hannah Gitmark deltar på neste års Kapittel.

Krug har vunnet en rekke priser for den grafiske romanen Heimat, som kom på norsk i 2019 og handler om familiens historie fra Nazi-Tyskland. Gitmark er denne høsten aktuell med boka Det norske hjem, der hun tar for seg utviklingen i det norske boligmarkedet fra velferdsgode til spekulajonsobjekt.

 

Litteratur
Internasjonal