You are here

NASJONAL ARRAGØRSTATISTIKK 2019

 

Sammen med våre samarbeidsorganisasjoner i Arrangørforum Norsk Jazzforum, FolkOrg, Norsk Bluesunion, Norske Konsertarrangører, nyMusikk, Klassisk og Norske kulturhus har Norske festivaler samlet inn data som danner grunnlag for Nasjonal arrangørstatistikk 2019. Forskningsinstituttet Telemarksforsking er faglig samarbeidspartner og er ansvarlig for analyse og produksjon av en årlig rapport. Grunnlaget er data som organisasjonene har samlet inn fra sine medlemmer. Det er fjerde gangen Arrangørforum presenterer en slik rapport.

Kartleggingen for 2019 viser stor aktivitet i arrangørfeltet og fortsatt vekst i økonomien. Vi ser at det er en høy andel norske artister og grupper samtidig som det er en sakte bedring av kvinneandelen.

På festivalfeltet er det stor aktivitet og med en økende andel inntekter, men også økende utgifter. Av den grunn er det ikke grunnlag med bakgrunn i  flere år med innsamlet data å si at økonomien for festivalene er blitt bedre. Vi ser også at artisthonorarene har økt i perioden.

LAST NED RAPPORTEN HER

Dette er den siste rapporten som har et så bredt område som et samlet arrangørfelt. Det blir ofte mye data som den enkelte ikke kjenner seg igjen i og derfor unnlater å svare. Derfor ser vi for oss at Norske festivaler i kommende år vil gå tilbake til det som var grunnlaget for statistikkinnhentingen og som Norske festivaler startet sammen med FolkOrg, Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører i 2014 - Nasjonal festivalstatistikk men nå for hele feltet av kulturfestivaler. Vi håper medlemmene vil bli med videre med kartleggingen og sende oss det vi trenger for å kunne ha et så godt tallmaterial som mulig når vi henvender oss til myndighetene.