Du er her

Justering og forlenging av stimuleringsordning for frivillighetssektoren

Justering og forlenging av stimuleringsordning for frivillighetssektoren

Stimuleringsordningen for frivillighetssektoren justeres slik at det er mulig å søke støtte til både merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte koronarestriksjoner. Ordningen gjelder fram til 31. august 2021.

-Dette er en viktig endring som betyr mye for lag og organisasjoner. Målet er at denne ordningen skal sette hele frivilligheten, den fantastiske korpsbevegelsen og hele breddeidrettsfamilien, i stand til å gjennomføre arrangementer og aktiviteter så snart det er mulig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Tidligere denne uka ble 255 millioner kroner fordelt til mer enn 20 000 organisasjoner basert på rapporterte opplysninger fra momskompensasjonsordningen.

Justeringen i den søknadsbaserte delen av ordningen gir i større grad dekning for inntektsbortfall slik det også ble gjort i kompensasjonsordningen i 2020.  

-Det var helt nødvendig å justere ordningen slik at den er tilpasset den faktiske smittesituasjonen. Jeg har hatt bra dialog og fått mange gode innspill fra idretten og frivilligheten i dette arbeidet, sier kultur- og likestillingsministeren.

Organisasjonene vil fortsatt ha muligheten til å søke om merkostnader, både til å utvikle nye aktivitetstilbud og til å tilpasse aktivitetene til smittevernsrestriksjonene. I tillegg dekkes mindreinntekter fra arrangement og annen spesifisert aktivitet.

Her vil sammenligningsgrunnlaget være tilsvarende arrangement og aktivitet i en normalsituasjon. Det legges opp til en dekningsgrad på 70 prosent ved helt eller delvis gjennomførte arrangement og aktivitet og 50 prosent for avlyste arrangement og aktivitet.

-Endringene sendes nå til ESA for godkjenning. Jeg håper dette blir behandlet raskt slik at vi kan åpne for søknader så fort som mulig, sier kultur- og likestillingsministeren.

Til sammen er 1 485 millioner kroner bevilget til stimuleringsordninger for frivilligheten og idretten fra 1. januar til 31. august 2021. Midlene er fordelt på to ordninger: En bred stimuleringsordning og en ordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Informasjon om ordningene finnes på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.