Du er her

ASSITEJ – Association Internationale du Theatre pour I’Enfance et la Jeunesse er en internasjonal organisasjon som arbeider for å fremme barn og unges rett til å oppleve god scenekunst.

ASSITEJ ble etablert i 1965 av en internasjonal allianse av profesjonelle scenekunstnere. ASSITEJ har nasjonale sentre i ca. 80 land, og består av både teatre, scenekunstkompanier og enkeltstående kunstnere. ASSITEJ er verdens største nettverk innen scenekunst for barn og unge – internasjonalt omtalt som TYA – Theater for Young Audiences. ASSITEJs arbeid er forankret i FNs barnekonvensjon som bla sier at barn har rett til gode kunst – og kulturopplevelser. ASSITEJ Internationals nettside.

Assitej Norge er en uavhengig og inkluderende medlemsorganisasjon som arrangerer den internasjonale Assitejfestivalen i Kristiansand, Teaterlørdag UNG på Sentralen og en rekke andre prosjekter, arrangementet og seminarer. Gjennom vår virksomhet skal vi være gode ambassadører for norsk scenekunst for et ungt publikum – nasjonalt og internasjonalt. Vi mener det er viktig å sikre barn og unge god kvalitet på scenekunst – dette legger grunnlaget for morgendagens beslutningstakere! 

Vårt overordnete mål er å fremme profesjonell scenekunst for et ungt publikum – i hele verden! 

Vi arbeider for:

å informere om og fremme internasjonalt samarbeid og utveksling

å være en brobygger nasjonalt mellom ulike aktører

å legge til rette for debatt og dialog om scenekunst for et ungt publikum

Vi holder til på Sentralen i Oslo og på Grim Kulturbryggeri i Kristiansand. 

I Oslo finner du daglig leder Ingvild Lien og i Kristiansand finner du prosjektleder Theis Irgens.

Neste festival finner sted i 2023

Teater og Scenekunst
Poesi
Kursvirksomhet
Scenekunst
Konserter
Barn og Unge
Bransjefestival