Du er her

Bjørnsonfestivalens hovedmål er å fremme interessen for litteratur og skrivekunst. Festivalen ble etablert i 1992, som Norges første litteraturfestival. Bjørnsonfestivalen er en av Norges viktigste litteraturfestivaler og henter navnet sitt fra Norges første nobelprisvinner i litteratur, Bjørnstjerne Bjørnson. Festivalen har en internasjonal profil og en målsetting om å gi Norge et internasjonalt litteraturarrangement av høy kvalitet. I Bjørnsons ånd: Arrangementene under Bjørnsonfestivalen tar opp svært ulike temaer, men Bjørnsons store samfunnsengasjement og stadige kamp for ytringsfrihet og andre menneskerettigheter er et viktig fundament for festivalen.

Bjørnsonfestivalen er organisert som en stiftelse med et styre og daglig leder. Daglig leder er også festivalsjef. I 2012 blir til sammen 2,0 årsverk lagt ned i Bjørnsonfestivalen. Festivalen arrangeres hvert år i august/september, og i underkant av 100 forfattere, foredragsholdere og andre gjester bidrar til programmet. Den store innsatsen til alle de frivillige er avgjørende for å skape en vellykket festival.

 

Litteratur
Barn og Unge