Du er her

Fartein Valelen-festivalen har utviklet seg til å bli en betydelig festival med topp utøvere og et flott program. Målsettingen er å fremføre mest mulig av Fartein Valens musikk satt inn i den musikkhistoriske sammenhengen den er en del av. Et viktig mål er å prøve å nå et yngre publikum og forsøke å trekke dem med som medaktører. Dette gjør vi ved å gi oppdrag til et dyktig lokalt musikkliv i tillegg til topp utøvere nasjonalt og internasjonalt. 

I tillegg til selve konsertprogrammet, vektlegges også pedagogiske tiltak gjennom foredrag, seminar og workshop for grunnskole-
elever.

 

Klassisk, Opera og Samtidsmusikk
Norske komponister