Du er her

Horten Kammermusikkfest er en internasjonal musikk-festival som arrangeres årlig i Horten. Festivalen ble arrangert for første gang i 2009 av kunstnerisk leder Kari Ravnan. Horten kammermusikkfest skal presentere høy kunstnerisk kvalitet med fokus på de intime møtene mellom musikere og publikum, samt bygge interesse for- og glede over klassisk musikk i Horten og resten av Norge. Horten Kammermusikk har som mål å kombinere høyt kunstnerisk og faglig nivå, med en lokal tilhørighet, kunstmusikkformidling og kunnskapsutveksling.Kunstnerisk leder Kari Ravnan startet festivalen med ett mål for øyet; å tilby Vestfold en kammermusikkfestival på høyt internasjonalt nivå, samt å lage en arena for også å involvere talentfulle ungdom i en profesjonell setting. Begge deler har vist seg å være svært vellykket. Med årlig regional og kommunal støtte, har festivalen i alle disse årene fått leve og utvikle seg til å bli en høyt anerkjent kammermusikkfestival, der nær 50% av musikerne kommer fra andre land enn Norge. Horten kammermusikkfest er en ideell organisasjon drevet av et styre som konstituerer seg selv. Styret består av frivillige med unntak av daglig leder som er engasjert i ca 20% stilling. De siste årene har det også bygd seg opp en god gruppe av frivillige (såkalt "Kammertjenere") som leverer en uvurderlig innsats under festivalen.

Klassisk, Opera og Samtidsmusikk
Kammermusikk