Du er her

Nordsjøfestivalen i Farsund er en internasjonal musikkfestival som retter fokus mot tradisjonsmusikken som finnes i landene rundt Nordsjøen, dens utveksling og utvikling.

Festivalen er en møteplass for musikere som formidler og videreutvikler tradisjonsmusikken fra sine områder. På denne måten blir festivalen en slags smeltedigel hvor ulike uttrykk kan møtes, til glede og inspirasjon for både musikere og publikum. Nordsjøfestivalen i Farsund har hyret spillemenn fra Skottland, England, Irland, Orkenøyene, Færøyene, Shetland, Danmark og Sverige, og dette gir Farsund et visst internasjonalt preg denne sensommerhelga. Nordsjøfestivalen i Farsund har et sterkt ønske om at tradisjonsmusikk og -dans skal bli formidlet til flest mulig, og vi merker at denne delen av kulturarven får stadig sterkere fotfeste i lokalsamfunnet. I løpet av festivalens elleveårs liv har høydepunktene vært mange. Artister som Waterson/ Carthy, Altan, Susanne Lundeng, Eliza Cathy & the Ratcatchers, Instinkt, Kirsten Braaten Berg, Annbjørg Lien, Catriona MacDonald, Filska, Harv, The Unthanks, Bruce Molsky, Aasmund Nordastoga og Blåmann Blåmann har gitt oss de magiske øyeblikkene som driver festivalen videre.

Festivalen kan by på mange konserter i ulike miljøer og stemninger, dans og kurs av forskjellige slag - rettet mot både dansere og musikere, samt et sosialt klima med stor takhøyde. Nordsjøfestivalen i Farsund skal være en folkelig musikkfestival og et utviklende møtested for musikk- og danseinteresserte.

Nordsjøfestivalen i Farsund er din festival!

Folkemusikk
Dans
Internasjonal
Kursvirksomhet
Tradisjonsmusikk