Du er her

Notodden Blues Festival, forkortet NBF, er knutepunktfestival for blues som foregår på Notoddeni Telemark fylke. Festivalen ble arrangert første gang i 1988 og solgte da ca. 2000 billetter med en omsetning på ca. 200 000 kr. Notodden Blues Festival er en av Nord-Europas største bluesfestivaler. I 2011 var det 18000 personer som kjøpte billett og det anslås at ca. 31400 personer besøkte festivalens offisielle arrangementer.

Festivalen mottok Telemark fylkeskommunes kulturpris 1998. Notodden Blues Festival ble kåret til verdens beste bluesfestival 2010 og mottok Keeping The Blues Alive Award fra den amerikanske bluesorganisasjonen Blues Foundation som synlig bevis på det.

Festivalen har siden 1991 delt ut en egen bluespris til artister, personer eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for bluesen i Skandinavia. Prisen går under navnet NBFs Bluespris og vinneren får 20 000 kroner og en statuett.

Country, Populærmusikk og Rock