Du er her

I 1991 ble Risør kammermusikkfest etablert med følgende målsetning :

”Risør kammermusikkfest er en ideell stiftelse som har til formål å arrangere en årlig Kammermusikkfest, der det skal presenteres så vel sentral klassisk musikk som nyere repertoar. Det skal tilstrebes å finne fram til musikere – både norske og utenlandske – som holder et anerkjent høyt kunstnerisk nivå, eller som har dokumentert et uomtvistelig talent. Kammermusikkfesten skal være et nasjonalt og internasjonalt forum for kammermusikk og skal også stimulere musikk-og kulturlivet i Risør og regionen.”


Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen Mette-Marit er den høye beskytter av festivalen.

Risør Kammermusikkfest 2022 – Maktspill
28. juni–3. juli 

Musikkhistorien vitner om utallige møter mellom kulturer. Møter som har vært en kilde til inspirasjon og resultert i atskillige verk som har blitt høyt elsket av publikum. I årets program ser vi på hvilke kulturer som påvirket historiens komponister – i hvilken grad bærer verkene med seg historiens holdninger til fremmede kulturer? Det ligger makt i å ha posisjon til å kunne beskrive «de andre».

Årets program er satt sammen av en mengde verk som forteller forskjellige historier om makt og avmakt, hierarkier og posisjoner. Du vil finne verk som kritiserer statsmakten eller som er skrevet i fangenskap. Komponister som har forsøkt å finne en kunstnerisk frihet under streng sensur og verk av komponister som har flyktet eller blitt utestengt.

Som alltid får du høre kjent og kjær kammermusikk, kontrastert med verk som du kanskje ikke har hørt tidligere.

Vi ser frem til å dele årets program med deg.

Billettsalget starter 18. februar kl. 10.00.

Etter to år med pandemi gleder vi oss til å fylle hele Risør med musikk. Det blir et nytt festivalområde rundt Kunstparken med livlige konserter og servering av mat og drikke. Her skal vi ha sene kveldskonserter, med Klubb Kunstparken på torsdag og fredag.  Det blir gratiskonserter på trapper og torg, og mye, mye mer.

Nytt av året er Avtrykk, et samtaleprogram som skal belyse årets festivaltema gjennom foredrag og samtaler. I Avtrykk vil utøvere, komponister og publikum sammen med musikkviter Hild Borchgrevink utforske hvordan musikk og samfunn kan påvirke hverandre, med utgangspunkt i utvalgte verk fra festivalens program.

KUNSTNERISK LEDELSE

Tine Thing Helseth
Christian Eggen

Frode Larsen
Eirik Raude

ADMINISTRASJON
Eirik Raude, festivalsjef
Harald Gundersen, produsent

STYRET
Amund W. Skou, styreleder
Ragnhild Plesner
Mia Bergmann
Jorunn Bøe
Hans Rønning
Ole Melhus

Klassisk, Opera og Samtidsmusikk
Kammermusikk
Internasjonal
Samtidsmusikk
Sang