Du er her

Valdres sommersymfoni ble grunnlagt i 1994 og består av en internasjonal kammermusikkfestival og Nord-Europas største kurs for klassiske musikktalenter. Hvert år i slutten av juni arrangeres rundt 30 festivalkonserter i regionen, samtidig som 300 unge mennesker møtes for å få inspirasjon og undervisning. I tillegg til disse sommeraktivitetene har Valdres sommersymfoni det koordinerende ansvaret for de nasjonale helårsprosjektene «Instrumenter i fokus» og «Papillon». Valdres sommersymfoni er en del av Norsk ressurssenter for klassisk musikk KF som drifter festivalen, kursene samt nasjonale og internasjonale prosjekter. 

Valdres Sommersymfoni er:

• En intim og intens musikkfestival med de beste klassiske utøverne nasjonalt og internasjonalt. Rundt 25 offisielle konserter i festivalperioden 

• En møteplass der du opplever morgendagens stjerner alene og i samspill med dagens stjerner.

• En festival der samtlige av dagens nyetablerte utøvere har startet sine karrierer. Her kan nevnes Vilde Frang, Alexander Rybak, Catharina Chen, Ragnhild og Eldbjørg Hemsing, Tine Thing Helseth, Guro Kleven Hagen og Eivind Holtsmark Ringstad.

• Tilholdssted for Norsk barnesymfoniorkester  og Young strings academy– et symfonisk orkester for elever fra alle talentprogrammene i hele Norge.

• En paraply og en møteplass for aktører i norsk musikkliv.

• Europas største og viktigste kurs og festival for talenter innen klassisk musikktradisjon.

• Et viktig tiltak for rekruttering til høyere musikkutdanning i Norge.

• Playing for a future – et hjelpeprogram for musikkstudenter fra utviklingsland. Les mer om dette på våre nettsider

 

Valdres sommersymfoni eies og drives av Nord-Aurdal kommune, og daglig leder har kontor i rådhuset på Fagernes.

Kunstnerisk leder for festivalen er Guro Kleven Hagen

Klassisk, Opera og Samtidsmusikk
Klassisk
Kammermusikk
Unge Talenter
Kursvirksomhet
Konserter
Internasjonal
Kulturfestival
Masterclass
Barn og Unge