Du er her

Bli med på forskningsprosjekt om økonomistyring i norske festivaler.

I samarbeid med Professor Trond Bjørnenak ved Norges Handelshøyskole er nå Per Ståle Knardal ved Handelshøyskolen i Trondheim i gang med en forskningsstudie som har til hensikt å studere økonomistyringen i norske festivaler.

Forskningsprosjektet er avgrenset til festivaler som har en omsetning over 5 millioner kroner, og det er dermed de største festivalene som er interessefeltet i denne studien. Knardal og Bjørnenak håper dermed  å få inn data fra opp mot 50 av de største norske festivalene. Vi mener at denne studien kan bidra til informasjon som er forskningsmessig interessant, men også som kan komme festivalene til gode. Den ferdige rapporten blir tilgjengelig Norske Festivaler medlemmer. Vi håper derfor at Norske festivalers medlemmer bidrar inn i studien selv om det er en hektisk førfestivaltid for svært mange. Jo flere som deltar, jo sterkere datagrunnlag får vi inn og jo bedre informasjon kan vi gi tilbake til festivalene.

Knardal sier at festivaler er interessante organisasjoner å studere fordi de har en rekke spesielle karakteristikker som er svært annerledes fra mer tradisjonelle virksomheter. Det er også, sier han, svært lite  økonomisk forskning på festivaler til tross for at festivalfeltet i Norge er svært stort sett i forhold til folketallet. I studien ønsker Knardal og Bjørnenak å analysere festivalenes økonomi og også se nærmere på hvordan festivalene bruker ulike typer økonomistyringsverktøy som budsjett, regnskapsrapporter og prestasjonsindikatorer. Norske festivaler oppfordrer dermed våre medlemmer til å bidra inn i denne studien.

Hva innebærer det å delta? 

Studien baserer seg på data fra korte intervjuer over telefon, en spørreundersøkelse, og eventuelt noen oppfølgingsspørsmål per e-post. Intervjudata vil hentes inn gjennom korte telefonintervju på ca. 15 min. og opplysningene fra spørreundersøkelsen hentes inn elektronisk gjennom en undersøkelse som tar maks. 15 min. å gjennomføre. I tillegg håper Knardal og Bjørnenak at dere vil sende oss regnskapene deres for 2013 og 2014 dersom dette er ferdig. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt.

Dersom du vil delta i studien og motta rapporten kontakt:

Per Ståle Knardal, Doktorgradsstipendiat, Handelshøyskolen i Trondheim: 

Epost: per.s.knardal@hist.no // tel no: 73 41 26 74.

Svar ønskes så raskt som mulig.