Du er her

Den digitale festivalen - Norske festivalers fagdag 2 2019

Høstens fagdag - Den digitale festivalen

Fredag 22. november 2019 kl 10.30 – 16.30.

Sted: Sentralen Oslo AS, Øvre Slottsgate, 0154 Oslo

Møterom: Gymsalen

Påmeldingsavgift: Gratis for medlemmer av Norske festivaler, og  for ikke-medlemmer: kr. 1200 ,- 

Påmelding her

Alle medlemsfestivaler vil kunne stille med inntil to deltagere kostnadsfritt. For deltagere utover det vil det koste kr. 250 pr. deltager for å dekke opp utgifter til lunsj, frukt og kaffe/te.

(I etterkant av fagdagen blir det sosialt samvær med påfølgende middag i restauranten på Sentralen kl 18.00-21.00. Middagen betales av den enkelte.)

Digitalisering endrer stadig kommunikasjon og formidling.Digital direkteoverføring via sosiale media, applikasjoner eller kino brer om seg som en farsott. Behovet for å reise for å kunne delta på kulturarrangementer reduseres, hevder enkelte. Andre mener at digitalisering, under dette formidling, bare vil få en mer sentral plass i fremtiden. Er det noen motsetning mellom digital formidling av festivalarrangementer vs. å holde den analoge møteplassen i hevd? Og hvilke nye digitale muligheter gir dette innen kommunikasjon og inntjening for festivaler?

Norske Festivaler inviterer til fagdag der vi ser nærmere på hvordan digitaliseringen vil påvirke festivalfeltet, herunder digital formidling, plattformer, økonomi og tilgjengelige verktøy for å nå ut til flere.

PROGRAM

Kl. 10.30 - 11.00 Registrering med lett servering

Kl. 11.00 - 11.10 Velkommen v/ styreleder i Norske Festivaler Øivind Pedersen

Kl. 11.10 - 11.45 " Festival and Events Dressing Their Online Shop Fronts To Increase Revenue , Reach and Return " - Colm Croffy  presentasjon_colm_croffy_.pptx

De fleste festivaler og kulturelle arrangementer har et publikum som krysser mellom tradisjonelle og mer moderne kommunikasjonskanaler. I økende grad har sosiale medier og alle dens forskjellige plattformer blitt krevende for festivalene i tidsbruk og ofte med et uberegnelig resultatutbytte. Å holde vedlike og utvikle aktiviteten på sosiale media har blitt like kompleks som det å målrette og fokusere budskapet gjennom tradisjonell markedsføring. Med erfaring fra Digitial Divsion og Social Media Marketing Consultancy, vil Colm ta for seg noen av de typiske digitale fellene en noen ganger går i, noen av de nye tidsvennlige løsningene som finnes og hvordan du best kan utvikle og produsere digitalt innhold og animasjoner til din festival. Med nyskapende eksempler fra irske, nordamerikanske og europeiske kultur- og festivalnettsteder - vil presentasjonen hans gi festivalmedarbeiderne muligheter til å finjustere innsatsenmed mål om økt samhandling, salg og engasjement.

Colm Croffy er direktør i International Festivals and Event Association ( IFEA Europe) og Irish Festivals and Events (AOIFE). Han er også styremedlem i European Festivals Association (E.F.A.) og er en av fem ledende festivalprodusenter for Rose of Tralee International Festival. I tillegg er han en av lederne i firmaet Digital Division. Colm har i nærmere 30 år arbeidet med festivaler og festivalledelse innen utdannings-, næringsliv- og kulturområdet og er mye benyttet foredragsholder over hele verden.

Kl. 11.45 - 12.45 Digital formidling av arrangement i sosiale medier – Chi Ton  Presentasjon

Bruk av kommunikasjon, historiefortelling og reklame på digitale plattformer / SoMe.

- Tips - do and don'ts til hvordan bruke SoMe i forbindelse med festivaler.

- Kanalstrategi (kommunisere hva hvor når)

- Hvem snakker vi til?

- Hvilke behov har vi - og hvilke behov har vårt publikum?

- Kommunikasjon som virkemiddel

- Hva skal vi si for å vekke foks følelser, ettertanke og refleksjon?

- Si én ting!

Chi Ton er en allsidig, løsningsorientert, strukturert og kreativ administrator med ledererfaring, blant annet som festivalsjef, produsent og prosjektleder. Hennes spisskompetanse erprosjektledelse, produksjon, administrasjon og digital kommunikasjon, spesielt innenfor kunst-, kultur- og eventbransjen, men har også erfaring innenfor andre næringsfelt. Har de siste 18 årene tatt både korte og lange prosjektoppdrag. Hun har den siste tiden jobbet som kommunikasjonsrådgiver for Kulturrådet med overordnet ansvar for prosjektet «Historier».

Kl. 12. 45 - 13.15 Lunsj

Kl. 13.15 - 14.15 Streaming your festival – Andy Doe  presentasjon_andy_doe_-_streaming_on_a_budget_fod.pptx

Andy Doe er en pioner innenfor den digitale revolusjonen i klassisk musikk. Han har jobbet for noen av de største bedriftene innenfor området. Han var leder av den klassiske delen av iTunes og senere som COO for Naxos der han hadde ansvaret for deres digitale satsing inkludert Naxos Music Library. I 2021 startet han firmaet Proper Discord Ltd som. et konsulent firma innenfor strategi, markedsføring og varemerke bygging for artister og kulturinstitusjoner verden over . Blant kundene kan nevnes: LA Phil, the Berlin Phil, the Philharmonia, the Cleveland Orchestra, RADA, Kronos Quartet, Gustavo Dudamel, Marin Alsop, Sarah Willis og Colin Currie.

På hvilken plattform skal en legge ut festivalen? Hvordan skal en kunne nå ut til flest mulig og hvilke utstyr trenges for å oppnå et best mulig resultat i et trangt festivalbudsjett. Hva er Festivals on Demand.

Kl. 14.15 - 14.40 Digitale forretningsmodeller – Niels Røine  presentasjon_nils_roine_22.11_2019.pptx

Visit Lillehammer med støtte fra bla Oppland fylkeskommune, har det siste halvåret kjørt prosjektet «Digitale forretningsmodeller, reiseliv og arrangementer». Man har kartlagt status, identifisert behov og mangler hos aktivitetsaktører, reiseliv og arrangementer for å kunne ta langt større del i de økonomiske mulighetene det ligger i digitale forretningsmodeller.

Niels Røine er prosjektleder for prosjektet ”Digitale forretningsmodeller, reiseliv og arrangementer” . Han har erfaring fra Schibsted, Cisco IOE, Aller gruppen, Norsk Toppfotball og sitter nå bla i styret i VGTV.

Kl 14.40 - 15.05 Kulturøkonomi – Emma Lind  presentasjon_emma_lind_kulturradet_22112019.pptx

Kulturøkonomiprosjektet er initiert og eid av Kulturrådet, og er et 3-årig utviklingsprosjektet. Prosjektet har i oppdrag å styrke en helhetlig satsing på kunstnerøkonomi, institusjonsøkonomi og kreativ næring, og skal se hele «økosystemet» i norsk kunst og kulturliv i sammenheng. Målet er å styrke verdikjedene i hele kulturøkonomien, og bidra til at kunst- og kulturuttrykkene når et større marked og et bredere publikum.

Emma Lind er ansatt i Kulturrådet, og jobber med kunnskapsutvikling i Kulturøkonomiprosjektet. Hun har tidligere vært forsker og foreleser i kultur- og næring, med spisskompetanse på kulturpolitikk, publikumsutvikling og digitalisering

Kl. 15.05 - 15.15 Pause

Kl. 15.15 - 16:30 Paneldebatt - Hvordan kan digitaliseringen være med på å bedre festivalenes økonomi?

Innleder og debattleder Esben Hoff

I panelet sitter:

Dagens innledere, politikere, representanter for festivaler og Kulturrådet .

Esben Hoff er partner og daglig leder i konsulent og rådgivningsfirmaet Hoff&Raanes. Han har bakgrunn som redaktør og journalist fra blant annet NRK P2, Kultmag, Dagens perspektiv, eget forlag og har vært kommunikasjonsleder i Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle næringer. Han er en mye benyttet møteleder og foredragsholder innenfor temaer som kulturelle og kreative næringer, mat og kulturturisme med videre.

Kl. 16. 30 - 18.00 Etter debatten: Mingling, og erfaringsutveksling i baren på Sentralen

Kl. 18. 00 - 21.00 Middag på Sentralen for de som ønsker det. Egenbetaling for deltagelse.