Du er her

FESTIVALEN SOM ARRANGEMENTSARENA 15. MARS KL 10-15

NORSKE FESTIVALERS FAGDAG 1 2018

TORSDAG 15. MARS KL 10-15

STED: SENTRALEN, ØVRE SLOTTSGATE 3, OSLO

Festivalen som arrangementsarena – en fagdag om sikkerhet og tilgjengelighet.

Sted: Sentralen Oslo AS, Øvre Slottsgate, 0154 Oslo

Møterom: Gymsalen.

Tidspunkt: Torsdag 15. mars, kl. 10.00 - 15.00 (etter fagdagen Norske festivaler sitt årsmøte 2018 kl. 15.00-17.00).

Påmeldingsavgift: Gratis for medlemmer av Norske festivaler, og  for ikke-medlemmer: kr. 1200 ,- 

Lenke til påmelding

 Program

Kl. 09.30- 10.00    

Registrering, kaffe/te og frukt

Kl. 10.00- 12.00     

Foredrag om sikkerhet ved festivalen

Er sikkerheten for publikum, artistene og de ansatte/frivillige på festivalen din ivaretatt?

Om festivalen er stor eller liten så kan ulykker og uhell skje, noe som kan få store konsekvenser for artister, publikum og for festivalen. Samtidig kreves stadig mere fra det offentlige når det gjelder sikkerhet der større menneskemengder samles. Dette kommer som en følge av internasjonale hendinger der flere terroranslag nettopp er blitt rettet mot tilfeldige arrangementer i flere land.

Johan Stenshorne jobber som seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), hvor han blant annet er fagansvarlig for kurset "Sikkerhet ved store arrangementer". Han har lang erfaring fra praktisk sikkerhetsarbeid, blant annet fra flere norske festivaler og som sikkerhetssjef på Chateau Neuf. I sin presentasjon ønsker Stenshorne å vise hvordan DSBs veileder for arrangementssikkerhet kan brukes og gi eksempler på fagområder hvor alle fremdeles har noe å lære.

Kl. 12.00 – 12.45

Lunsj

Kl. 12:45 – 13:30

Foredrag om universell utforming av festivalområdet

“Alle skal med” – gjelder det også deres festival? Har dere lagt til rette for at de med nedsatt funksjonsevne skal kunne være tilstede på festivalen som publikummer, frivillig eller ansatt?

Foredragsholder er Berit Vordal som har utdanning i ledelse og organisasjonsutvikling og som hjelpepleier i vernepleie. Har jobbet som assistent for funksjonshemmede i skolen, miljøarbeider ved Staupshaugen Treningsverksted og senere vært engasjert i institusjoner, festivaler og nettverksorganisasjoner i kulturnorge. Nå jobber hun hos Norske konsertarrangører som prosjektleder for Tilgjengelighet Kultur-Norge der hun har hatt fokus på bedre tilgjengelighet på festival/kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne og bedre mulighet for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

Kl. 13.30 – 13.45

Pause

Kl. 13.45 - 14.45

Paneldiskusjon: Nettverksorganisasjonenes rolle og fremtid

Har nettverksorganisasjonene en fremtid i kulturnorge? Hvilke oppgaver bør og kan de ivareta for sine medlemmer, og hvilken betydning har de for å sikre at offentlige tilskudd blir brukt på beste mulige måte?

Øivind Pedersen innleder til en paneldiskusjon der tema vil være nettverksorganisasjonene rolle og fremtid. Han er ansatt i Lillehammerregionen vekst – med ansvar for kulturbasert næringsutvikling. Tidligere kultursjef i Lillehammer kommune og har også tidligere vært styreleder i Norske Festivaler.

I panelet sitter:

Tone W. Trøen(H) - Leder av Stortingets familie- og kulturkomite

Anette Trettebergstuen(AP) – Første nestleder av Stortingets familie- og kulturkomite

Gry Bråtømyr – Daglig leder av Norsk Jazzforum

Hilde Bjørkum - Direktør i Førdefestivalen og styreleder i Norske Festivaler

 

Kl. 14.45 – 15.00

Pause

Kl. 15.00- 17.00

Årsmøte for medlemmer av Norske festivaler SA.

Lenke til påmelding