Du er her

Gode kulturopplevelser for alle. Fagseminar om universell utforming på kulturarrangement, 25. november 2016

Gode kulturopplevelser for alle - Fagseminar om universell utforming på kulturarrangement
Fredag 25. november / Vulkan Arena / Oslo / kl. 10-15.30

For andre år på rad inviterer vi til fagseminar som en del av prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge(TKN). Målet med TKN er å gjøre kulturarrangement bedre tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fagseminaret ønsker vi skal være et møtested mellom kulturarrangører, brukerorganisasjoner, politikere, kulturarbeidere og andre som samarbeider med kultursektoren. Gjennom god samhandling tror vi at kultursektorene kan bli enda bedre på likestilling og inkludering gjennom å gjøre enhver kulturarena tilgjengelig. 

​Påmeldingsskjema

Kl. 10.00 Registrering

10:30 Åpning v/ Berit Vordal, Prosjektleder Tilgjengelighet Kultur-Norge

10:45 Nødvendig for noen, bra for alle! v/ Deltasenteret Universell utforming av kulturarrangement.

11:15 Kultur for alle v/ Fagpolitisk rådgiver Cato Lie, FFO Funksjonshemmedes Fellesforbund. 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å delta i det kulturelle liv på lik linje med andre/ artikkel 30 i FN konvensjonen.

11:45 Pause

12:00 TKN i praksis

Tre arrangører om sine erfaringer i arbeidet med tilgjengelighet på sin arena.

Laugen Blues og rockeklubb

Kongsberg jazzfestival

TBA

12:30Helhetlig ledelse v/ Karl Hanseth, Teknisk direktør Den Norske Opera og Ballett

Forankring, holdningsendring og endringsvilje i organisasjoner.

13:00 Lunsj

13:45 Samhandling/ lokalforankring/ brukerinvolvering v/ Ståle Normann, rådsmedlem Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede i Bodø

14:15 Likestilling og inkludering i et kulturperspektiv v/ Rådgiver Kristel Jüriloo og seniorrådgiver Arshad Khan, Likestilling- og diskrimineringsombudet FN-konvensjon og lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

15.30 Oppsummering/avslutning

Påmeldingsskjema. 

Oppdateres løpende. Med forbehold om endringer.