Du er her

Grønne Festivaler - Årskonferansen 2020

Velkommen til Norske Festivalers årskonferanse 2020:

Grønne festivaler

Tirsdag 31. mars 2020 kl 09:30 – 18:00 på Kulturhuset i Oslo. Møtesal Boksen

Norske Festivaler inviterer til årskonferanse om hvordan festivaler og store kulturarrangement kan bidra til å oppfylle FN`s bærekraftsmål. Hvilke forventninger har myndighetene til arrangørene? Hvordan kan vi gjøre dette til innovativt utviklingsarbeid og hva kan vi lære av (hver)andre

Påmeldingsavgift: Gratis for medlemmer av Norske festivaler, og  for ikke-medlemmer: kr. 1200 ,- 

Påmelding her

Alle medlemsfestivaler vil kunne stille med inntil to deltagere kostnadsfritt. For deltagere utover det vil det koste kr. 250 pr. deltager for å dekke opp utgifter til lunsj, frukt og kaffe/te.

PROGRAM

Kl. 09.30 - 10.00 Registrering med lett servering

Kl. 10.00 - 10.10 Åpning – invitasjon er gått til ledelsen i KUD

Kl. 10.10 - 11.00 Tema:. Hvordan skape grønnere festivaler og hvordan kan festivalene bidra til det grønne skiftet og slik oppfylle FN`s bærekraftsmål?

Louise Lindén – Grunnlegger & Innovasjonssjef, Live Green Sweden tar med seg to av sine medarbeidere og de vil ha som fokus at festivaler bidrar till mange positive effekter for samfunnet gjennom bl.a markedsføring, turisme og økonomisk vekst. Men hva skjer når vi begynner å betrakte festivaler og kulturarrangementer som plattformer for bærekraft, sosial innovasjon og samfunnsendring? Hvordan arrangerer vi en bærekraftig festival i praksis – med hensyn till miljø og mennesker? Hvordan kan arrangementer bidra til holdningsendringer, engasjement og nye idéer til en bedre verden?

Vi forteller historien bak LiveGreen – skoleprosjektet som ble en årlig musikkfestival og som idag er en bærekrafts pioneer blunt Sveriges festivaler. Forelesningen blander foregangseksempler og egenutviklede metoder med den seneste forskningen innenfor bærekraft og festivaler. Vi gir også inspirasjon til hvordan festivaler kan bidra til å nå FN:s globale mål.

Dette sier LiveGreen om seg selv:

Live Green är Sveriges första festival- och hållbarhetsbyrå. Genom ett nätverk av sociala innovatörer, eventarrangörer och förändringsinspiratörer löser vi samhällsutmaningar – med scenkonst, innovation och upplevelsedesign som verktyg.

LiveGreen startade 2010 som en ungdomsdriven festival mot klimatångest, och har sedan dess påverkat tusentals ledare och arrangörer, hållbarhetsutvecklat flera stora festivaler och belönats av Sveriges konung. Vår byrå jobbar på olika sätt med attityd- och beteendeförändring, kunskapsspridning och empowerment genom såväl festivaler, modeshower och mötesplatser som skräddarsydda projekt och kampanjer.

Kl 11:00 - 11:10 Pause

Kl. 11.10 - 12.00 Tema. Hva kan festivalene gjøre som virkelig hjelper i klimaspørsmålet og ikke bare gjør tiltak som er symbolmarkering?

Julie Forchhammer jobbet frivillig på sin første festival da hun var seks år gammel. Siden den gang har hun startet opp spillesteder, vært manager for norske bands, reddet regnskog i Regnskogfondet og vært miljøsjef for Øyafestivalen. Nå bor hun i Vang i Valdres hvor hun var festivalsjef for Vinjerock i fem år – et av Norges mest populære kulturarrangement. Julie har et brennende engasjement for å finne de gode og grønne løsningene for alle typer arrangører og deler gjerne av sine erfaringer.

Julie vil snakke om de konkrete klimaløsningene for arrangørfeltet og komme innom temaer som:

1. Hvorfor er flyskam det beste som har skjedd festival-Norge på lenge?

2. Hva er de største utslippene til en festival, både internt i organisasjonen og ved selve arrangementet.?

3. Hvilke klimatiltak er de mest effektive for en festival, uansett om det er en film, teater, samtidsfestival osv?

4. Hva koster det å implementere de ulike klimatiltakene - og hvilke sparer man penger på?

5. Hvorfor er miljøtiltak så viktige for festivalens publikumsutvikling og hva krever fremtidens publikum av deg som arrangør?

6. Hvordan jobbe med sponsorer, virkemiddelapparatet og lokale samarbeidspartnere om reduksjon av klimautslipp?

Kl. 12. 00 – 13.00 Pause og lunsj

Kl. 13.00 – 13.40 Tema: Bærekraft som innovasjonskraft og kilde til vekst. Stine Lise Hattestad Bratsberg

Stine har jobbet med FNs bærekraftsmål og strategiprosesser i næringslivet, det offentlige og frivillige organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Stine er som eneste rådgiver i Norge sertifisert Shared Value rådgiver. Hun er også Co-chair i UN Safe Planet, et program i regi av FN med mål om å redusere farlig avfall mm. Hun er visjonær og kreativ, og har samtidig evnen til å materialisere store tanker og vyer og gjøre strategier levende i en organisasjon/virksomhet.

Kl 13:40 – 14.00 Grønt veikart for kultur og Miljøsertifisering av festivaler - konkretisering av tiltak med repr. fra Grønt veikart for kultursektoren og person som jobber med miljøsertifisering av arrangementer – Rhiannon Hovden Edwards. leder virke kultur og opplevelser kommer og informerer om Grønt veikart mens NF`s styreleder gir oss en ”Hvem, Hva, Hvor(dan)” når det gjelder miljøsertifisering.

Kl 14:00 - 15:10 Tema: Vil miljø og bærekraft være en forutsetning for offentlig tilskudd til festivaler i framtida?

Vi utfordrer sentrale kulturpolitikere/ kulturbyråkrater til å komme med sine refleksjoner rundt dette

Her har Kristin Ørmen Johnsen (H) og Kristin Danielesen (Kulturrådet) bekreftet at de vil delta i debatten.

Kl 15:10 - 15:20 Pause

Kl. 15:20 – 16.20 Paneldiskusjon/Samtale - Tema: Hvordan skal vi gjøre våre festivaler ”Grønne”?

Hvilke 10 mål kan Norske festivalers medlemmer sette seg? Innleder Louise Lindèn, Live Green Sweden eller en av de andre av dagens innledere. Dagens foredragsholdere inviteres til å delta i panelet.

Kl 16:30 - 18:00 Årsmøte i Norske Festivaler

Kl. 18. 00 - 21.00 Etter debatten: mingling, og middag for de som ønsker

Påmelding her