Du er her

Hvordan blir fremtidens kulturliv?

Scenarioer for framtidens kultursektor

Kulturrådet har i samarbeid med kulturaktører og Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet framtidsbilder for kulturlivet anno 2035 basert på fire alternative utviklingstrekk. Dette er både spennende, fryktinngytende og inspirerende tankevekkere. Det vi vet er jo at framtida ikke blir som vi tror, men vi kan kanskje påvirke og utvikle oss slik at vi kan takle utfordringene.

2020 og 2021 ga oss en overraskelse vi var helt uforberedt på da inntektsgrunnlaget for festivalene forsvant over natta…

Kulturrådet sier selv: Scenarioene er laget for å inspirere og provosere til strategiske diskusjoner, både blant aktører og institusjoner i kultursektoren selv og i kulturpolitiske debatter. Vi oppfordrer derfor til å ta scenarioene i bruk.

Dere finner kort omtale og link til hele rapporten her: https://www.kulturradet.no/fou/vis-artikkel/-/lansering-scenariorapport

Norske Festivaler gjorde en tilsvarende prosess for festivalfeltet for en del år siden med bla Andreas Hompeland som en av prosesslederne. Vi vil i løpet av våren finne fram igjen disse og presentere dem i en egen artikkel med refleksjoner til 2021.