Du er her

INFO KNYTTET TIL KORONAVIRUSET

Norske Festivaler har fått henvendelse fra festivaler som er usikre på hvordan de skal forholde seg til alle de meldinger som nå går ut om Koronaviruset og hvordan de skal håndtere det ift avvikling av arrangementer.

Det er tydelig at det er i ferd med å skapes utrygghet og redsel hos enkelte grupper som kan gjøre at flere kvier seg for å reise og for å binde seg med billettkjøp etc. Det er også lurt for arrangøren å informere om at man har forsiktighetsregler og etablerer egen beredskap. Vi ser at de forskjellige arrangementene i dag vurderes individuelt så det er viktig at en har kontakt med kommuneoverlegen for å få en vurdering.

Vi trekker frem tre punkter en bør følge:

  1. Sørg for å ha utarbeidet hms-plan for festivalen. Sjekk ut kritiske forhold som transport, køer, sanitær og spesielt tette sammenstimlinger.
  2. Ta kontakt med kommuneoverlegen der festivalen arrangeres, enten direkte eller via kultur-/arrangementsansvarlig i kommunen
  3. Følg informasjon og råd som gis av Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/

Mange festivaler/festspill har forskjellige former for avbruddsforsikring, disse bør ha god dialog med sitt forsikringsselskap.

Folkehelseinstituttet har i kveld (10/3) kommet med anbefaling om at alle innendørsarrangementer med mer enn 500 publikummere avlyses/utsettes. Dette gjelder også utendørsarrangementer der publikum er sittende på tribuner.

FORCE MAJEURE

Koronaviruset kan i utgangspunktet falle inn under det vi kaller force majeure. Dette kan også gjelde der det ikke er force majeure-definisjon i kontrakten. Det er viktig å merke seg at det er når myndighetene har pålagte begrensninger at arrangører kan påberope seg en force majeure-situasjon knyttet til utsettelse eller avlysning av konserter. En anbefaling fra myndighetene utløser ikke en force majeure-situasjon. Det samme gjelder dersom artist eller arrangør skulle velge å avlyse en konsert, for eksempel i frykt av å bidra til smittespredning. I den forbindelse er det viktig å merke seg at FHI ikke i denne runden har gitt pålegg men kun oppfordrer og anbefaler. 

En gyldig force majeure-situasjon vil frita partene fra sine kontraktsforpliktelser, altså gi en midlertidig suspensjon av forpliktelsene, inntil force majeure-situasjonen opphører. Underveis har partene en gjensidig informasjonsplikt. Det forventes også en gjensidig lojalitet der partene søker å finne løsninger og begrense tap, for eksempel ved å utsette konserten til et senere tidspunkt.

GENERELT

I solidaritet med alle i samfunnet er det viktig at vi følger de anbefalinger som blir gitt av sentrale og lokale myndigheter. Hvor godt vi lykkes med å begrense sykdom er avhengig av at vi alle er flinke. Livene våre skal leves selv med koronavirus rundt oss, men god hostehygiene og håndhygiene er enkle tiltak som kommer oss alle til gode.

FORTLØPENDE INFORMASJON

Norske Festivaler vil ha dialog med Norsk Kulturråd og Kommunenes Sentraltralforbund for å finne ut hvilke økonomiske konsekvenser det gir i forhold til tildelt støtte dersom en festival blir avlyst og den ikke gjennomføres som beskrevet i søknaden. Vi vil komme med info når disse har svart.

Medlemmer som har spørsmål kan ta kontakt med Norske Festivaler på mobil: 932 63 754 eller mail: tsanaker@norwayfestivals.com