Du er her

Kulturrådet og NFI inviterer bredt i gjenoppbyggingsarbeidet

Som et ledd i gjenoppbyggingsarbeidet har Kulturrådet og Norsk filminstitutt nå lagt fram en plan for involvering av kultursektoren. – Alle som ønsker det vil få mulighet til å bli inkludert, sier Kristin Danielsen.

Tidligere denne måneden fikk Kulturrådet og NFI presisert rammene for gjenoppbyggingsarbeidet som nå utføres på oppdrag fra Kulturdepartementet. Første milepæl er en plan for involvering av kultursektoren.

– Vi inviterer bredt, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. – Absolutt alle i sektoren som ønsker det vil få en mulighet til å bli inkludert, følge arbeidet vårt og komme med forslag underveis. Det gjelder både i analysefasen og i fasen der vi ser på virkemidlene.

Kulturrådet og NFI etablerer nå en kontaktliste som vil være åpen gjennom hele prosessen, og vil invitere til flere arbeidsmøter underveis. Det første vil handle både om dialogen vi skal ha fremover, og hvilke analyser som må utarbeides i første fase.

Last ned planen for involvering av kultursektoren

Neste milepæl i gjenoppbyggingsarbeidet er en plan for hvilke analyser som skal gjennomføres. Den planen vil være klar 15. april.