Du er her

Kunnskapsverket

Nettsiden til Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer - ble lansert fredag

Kunnskapsverket, som Norske Festivaler er en del av, er tt frittstående virtuelt kunnskapssenter med internasjonal orientering som skal fremskaffe og formidle kunnskap og bidra til utvikling av kulturelle næringer i Norge.

Kunnskapsverket – Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer – skal gjennom et team av norske og internasjonale forskere, utviklere og næringsaktører bidra til utvikling av et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kulturelle næringer i Norge gjennom å:

  • samle inn, bearbeide og analysere norsk og internasjonal erfarings- og forskningsbasert kunnskap
  • identifisere forsknings- og utredningsbehov
  • utføre egen forskning
  • formidle relevant kunnskap stil senterets ulike målgrupper som er kunstnere, kulturelle næringer, virkemiddelaktører og politikkutformere
  • legge til rette for nettverk og samarbeid

Du kan besøke nettsiden her