Du er her

NKA og Norske Festivaler søker deltakere i prosjekt om tilgjengelighet på kulturarrangement

Prosjektet «Tilgjengelighet Kultur-Norge» søker 20 arrangører til å ta del i videreføringen av prosjektet for 2016. Prosjektet har som mål å gjøre enhver kulturarena tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Prosjektet «Tilgjengelighet Kultur-Norge» søker 20 arrangører til å ta del i videreføringen av prosjektet for 2016. Prosjektet har som mål å gjøre enhver kulturarena tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser.

«Tilgjengelighet Kultur-Norge» er et prosjekt eid av Norske Konsertarrangører, og gjennomføres i samarbeid med Norske Festivaler. Prosjektet er finansiert i felleskap av organisasjonene, Bufdir v/Deltasenteret ved støtteordningen «tilskudd til arbeid med universell utforming» og Kommunal og Moderniseringsdepartementet samt Ekstrastiftelsen.

Vi søker nå 20 arrangører som kunne tenke seg å ta del i dette prosjektet for 2016. Som deltaker av prosjektet skal man jobbe med gjøre sitt arrangement mer tilgjengelig, for alle. I løpet av prosjektperioden skal arrangørene:

Delta på en workshop med tema «Hvordan tilrettelegge bedre for personer med funksjonshemning?»
Utarbeide handlingsplan for arbeidet med tilgjengelighet
Gjøre konkrete utbedringer i henhold til handlingsplan
Motta opplæring og veiledning, gjennom hele prosjektperioden
Bli kontrollert av «mysteryshoppere» og få en gjennomgang av denne
Ta del i arbeidet med utforming av sertifiseringsordning for tilgjengelighet på kulturarrangement

Er du medlem av NKA eller Norske Festivaler så kan du søke om å bli med og vi ønsker alle typer arrangører velkommen til å søke om å ta del i dette prosjektet. I utvelgelsen vil det bli lagt vekt på at deltakerne skal reflektere bredden av medlemsmassen til NKA.

Tidsplan:

Mars-april            Workshop og utarbeidelse av handlingsplan

Mai- sept              Arbeide med tiltak i forhold til handlingsplan

Mai- sept              Kontroll av «mysteryshoppers»

Sept- okt              Rapportering på arbeid gjort i prosjektet

 

Høres dette ut som et prosjekt dere kunne tenke dere å være med på så kan dere søke om å være med her. Påmeldingsfrist 28. februar.

Påmelding


Spørsmål angående prosjektet og deltakelse:

Prosjektleder i NKA, Anders Tangen: anders@konsertarrangor.no / 92432808

Fra 1. mars tiltrer Berit Vordal som prosjektleder for prosjektet. Vi er glade for nyansettelsen av Berit som har en lang og bred erfaring fra Norsk kulturliv.