Du er her

Norske festivaler bidrar til utredning om festivalsektoren i Bulgaria.

Norske Festivaler ved daglig leder Anders Rykkja deltok den 19. og 20.november på konferansen "Festivals in Black and White" arrangert av vår søsterorganisasjon i Bulgaria - BGA, eller Bulgarian Festival Association. Under konferansen presenterte vi en offentlig utredning (Analyses and proposals for Reforms in the Sphere of Festivals in Bulgaria). Utredningen foreslår to ulike tilskuddsordninger for festivalsektoren i landet. Utredningen, som er ført i pennen av Alexandra Gulubova, er basert på rapporter skrevet av en norsk-bulgarsk ekspertgruppe. Arnfinn Bjerkestrand, Jorid Vaagland og Anders Rykkja har vært de norske deltagerne i prosjektet. Rapporten kan lastes ned her.