Du er her

Norske Festivaler har inngått en medlemsavtale med Better Societies!

Better Societies AS tilbyr miljøvennlige festival løsninger. Avtalen gir Norske Festivaler medlemmer 20% rabatt på leie av sykkelstativer, servicestasjoner for sykler og øvrige utleieprodukter, og 15 % rabatt ved kjøp av tjenester og produkter for en grønnere festival, herunder: kildesorteringsmøbler, miljøsertifisering, miljøvennlig markedsføring og annet.

Les mer om Better Societies på deres nettside her.

Lenker til Better Societies tjenester og varer: 

Sykkelbyprodukter
Nettside som tilbyr sykkelinfrastrukturprodukter og tjenester. Formålet er økt bærekraft og bedre folkehelse gjennom økt sykkelandel. 
www.sykkelbyprodukter.no 

Bedre Folkehelse
Nettside som tilbyr produkter og tjenester for en bedre folkehelse.
www.bedrefolkehelse.no

Green Mobility
Nettside som tilbyr mobilitetsprodukter- og tjenester for økt bærekraft, bedre livskvalitet og folkehelse. 
www.greenmobility.no

Re3
Avfallsinfrastrukturprodukter og tjenester for i første rekke avfallsminimering, reduksjon og forebygging.
www.re3.no

Firmasykler
Nettside som tilbyr sykler til bedrifter, stat og kommune med formål om å redusere klimagassutslippene og miljøpåvirkningen forøvrig fra transportområdet. 
www.firmasykler.no

Nettvann.no
Her tilbyr vi løsninger for økt bruk av nettvann på bekostning av andre mer miljø- og folkehelsefientlige alternativer.
www.nettvann.no

Enra.no
Energi er viktigere enn de fleste oss er klar over, og energiforhold vil påvirke menneskehetens framtid mer enn noe annet. Vi ønsker å bevisstgjøre folk om dette, og bidra til en raskere tilnærming til fornybarsamfunnet enn det som er tilfellet i dag.
www.enra.no

 

Consider the environment, ride a bike!

------__o -------__o -------__o

----_`\<,_ ---- _`\<,_ ---- _`\<,_

---(_)/ (_) ---(_)/ (_) ---(_)/ (_)