Du er her

Norske Festivalers Årskonferanse 2014

I et land hvor det jevnt fordelt er over to festivaler i snitt per kommune er synlighet – I arrangementsperioden så vel som gjennom resten av året – helt avgjørende for å lykkes med arrangementet. På bakgrunn av dette har vi landet på valg av tema for Norske Festivalers årskonferanse – "Kommunikasjon og Synlighet". Hold av dagene 27. og 28.mars for å være med på konferansen, som finner sted På Quality Hotel 33, Økern, Oslo.

Hva er det viktigste å fortelle omverden?  Hvordan? Ved hjelp av hvilke verktøy og, ikke minst, gjennom hvilke kanaler skal man kommunisere? Når er riktig tidspunkt? Hvordan skal kommunikasjonsoppgavene organiseres av festivalen?

En helhetlig kommunikasjonsstrategi staker ut en felles kurs for bygging av festivalarrangementets omdømme. Den bidrar til at alle aktiviteter underbygger hverandre – på veien mot å oppnå ønsket posisjon – som er økt synlighet og publikumsoppslutning.

Vi har invitert ulike nasjonale og internasjonale foredragsholdere som skal belyse temaet fra ulike ståsteder. Musikkselskapet HES, kulturjournalisten, webutvikleren, forskeren  skal gå nærmere inn på strategier og verktøy som kan benyttes mens noen av dere (Varangerfestivalen, Molde Jazzfestival) skal dele best praksis. Konferansen skal gi deltagerne verktøy som kan brukes til å utvikle tydelige mål, strategier og handlingsplaner for det daglige kommunikasjonsarbeidet i egen festival- eller kulturorganisasjon

Fullt konferanseprogram og påmeldingsskjema finner dere her.