Du er her

NORSKE FESTIVALERS FAGDAG 1 2019

MANDAG 11. FEBRUAR KL 10-14

STED: SENTRALEN, ØVRE SLOTTSGATE 3, OSLO

En fagdag om publikumsutvikling og om skatteregler knyttet til sponsorer og frivillige.

Sted: Sentralen Oslo AS, Øvre Slottsgate, 0154 Oslo

Møterom: HVELVET.

Tidspunkt: Mandag 11. februar, kl. 10.00 - 14.00 (etter fagdagen Norske festivaler sitt årsmøte 2019 kl. 14.00-16.00).

Påmeldingsavgift: Gratis for medlemmer av Norske festivaler, og  for ikke-medlemmer: kr. 1200 ,- 

Lenke til påmelding

Program

Kl. 10.00- 10.30     

Registrering, kaffe/te/vann og frukt

Velkomsthilsen ved Hilde Bjørkum - Styreleder i Norske Festivaler

Kl. 10.30- 11.15     

Analysemetoder og verktøy for å å få oversikt over eksisterende og potensielt publikum- Ingrid Elisabeth Handeland

Hva vet vi om vårt publikum og om vårt potensielle publikum? Hva vet Norsk publikumsutvikling om norsk publikum? Hvilke typer undersøkelser gjør de - for hvem? Hva vet de om festivaldeltakelsen?

Kl. 11.15 – 12.00 

Lunsj

Kl. 12:00 – 12:45 

Unge og unge voksne som publikumssegment -Ingrid Elisabeth Handeland

Hva vet Norsk publikumsutvikling om kulturdeltakelsen blant ungdom og unge voksne?

Foredragsholder Ingrid E. Handeland er direktør og primus motor i Norsk publikumsutvikling (NPU). Siden 2017 har Ingrid jobbet med å omstille virksomheten fra å være en virksomhet finansiert av staten med symbolske medlemsavgifter, til en 100% brukerfinansiert kunnskapsplattform som driver med kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. Ingrid har utdannelse som musikkviter og idéhistoriker, og har tidligere jobbet med musikkproduksjon, forskningsadministrasjon og formidling av scenekunst. Ingrid kom til stillingen som direktør i NPU fra stillingen som kommunikasjonssjef ved Nationaltheatret.

Kl. 12.45 – 13.00

Pause - kaffe/te/vann

Kl. 13.00 - 14.00 

Hva er fakta om skatt på fripass til frivillige og skattlegging av sponsorbilletter - Espen Øren

Først kom fremleggelse av statsbudsjettet der det ble klart at selskaper som mottok sponsorbilletter skulle innrapportere dette som skattemessig inntekt for de ansatte som benyttet seg av billettene. I de siste dager har det vært oppslag i Dagbladet om at festivaler er pliktige til å innrapportere frivillige som mottar skattepliktige festivalpass som lønn for strevet.Espen Øren er skatterådgiveren som Dagbladet henviser til I disse oppslagene. Hvordan skal festivalene forholde seg til dette for ikke å tråkke feil?

Espen Øren sier at årene i arbeidslivet har gitt forskjellige og varierte erfaringer rundt skatt og merverdiavgift. Mitt første møte med skatt var hos skattemyndighetene som kontrollør, deretter som revisjonsmedarbeider der jeg også ble introdusert for mva, og til slutt som rådgiver for næringslivet i Infotjenester AS. Det har også blitt noen år med analyse og rapportering av regnskapstall, som controller i Fresenius Kabi

Kl. 14.00 – 14.15

Pause – kaffe/te/vann

Kl. 14.15- 16.00 

Årsmøte 2019 for medlemmer av Norske festivaler SA.

(Etter årsmøtet blir det mulighet for felles middag i restauranten på Sentralen fra kl 1700 til 1900. Deltagerne dekker selv kostnadene for dette)

Lenke til påmelding