Du er her

Opplev KulturNorge - Kulturarrangørenes plass i reiselivet.

Seminar 23. april 2015 

Gratis for medlemmer av Norske Festivaler 
Sted: Norsk Design og arkitektursenter, (DogA) Oslo

Opplev KulturNorge er et samarbeidsprosjekt mellom Norske Festivaler, VisitOSLO, Norske Konsertarrangører og Kunnskapsverket - Nasjonalt senter for kulturelle næringer. Formålet er å finne konkrete løsninger på hvordan samarbeid og samspill mellom kulturelle næringer og reiselivet kan videreutvikles til felles beste. Prosjektet er finansiert i felleskap av deltakerne og Kulturrådet gjennom «Støtteordning for Kulturnæringer».  

VisitOSLO har rollen som nasjonal pilot og har, sammen med Norske Festivaler og Norske Konsertarrangører, invitert et trettitalls kultur- og reiselivsbedrifter til å delta i prosjektet. I løpet av høsten 2015 skal de utvikle en felles handlingsplan for 2016 i nært samarbeid med VisitOSLO. Der skal de selv definere ambisjonsnivået og komme fram til konkrete forslag til markedstiltak, (inkl. også for distribusjon og salg), som de ønsker å gjennomføre i fellesskap. Den nasjonale overføringsverdien til andre destinasjoner er metodikk og organisering av samarbeidsprosessen. 

For program og mer info ser her.