Du er her

Pressemelding fra Norske festivaler

Norske Festivaler – ressurssenter for kulturfestivaler og festspill – har full forståelse for de strenge tiltak som Regjeringen har innført for å begrense koronasmitten i vårt samfunn. Liv og helse er viktigst.

Årskonferansen 2020 som skulle være 31.mars er avlyst. Vi kommer tilbake til tidspunkt når vi kan gjennomføre denne.

Situasjonen slik den er nå vil få store konsekvenser for kulturarrangementer og rammer hele den kulturelle verdikjeden og inntektsgrunnlag for en rekke personer. Det gjelder bla artister, utøvere, kunstnere, managements og produsenter, leverandører av tjenester innen lyd/lys/scene, kulturhus/kulturarenaer/scener, reiseliv, transport og andre servicenæringer, - og ikke minst arrangørene.

Freelance-kunstnere og arrangører er gjerne enkeltmannsforetak og små virksomheter og dermed svært sårbare. Billettinntekter har avgjørende betydning for festivalene.

Kulturrådet kom i går (12/3 2020) med følgende presisering:

Alle utgifter som det er gitt tilskudd til vil bli dekket, til tross for at tiltaket ikke er gjennomført. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av tiltaket, for eksempel utgifter til utøvere eller artister. Alle utgifter må dokumenteres i regnskap og rapport på samme måte som normalt, jf. vilkår i tilskuddsbrev eller kontrakt.

Norske festivaler er svært fornøyd med denne presiseringen fra Kulturrådet og forventer at tilsvarende vil komme fra andre tilskuddsytere innefor stat, fylke og kommune.

Norske Festivaler vil så langt vi har kapasitet forsøke å informere og rådgi våre festivalarrangører på digitale plattformer og gjennom mail og telefonkontakt.

Kontaktpersoner for presse og festivaler er:

Truls Sanaker

e-post: tsanaker@norwayfestivals.com

mobil: 932 63 754

Øivind Pedersen

e-post: Oivind.Pedersen@lillehammer.kommune.no

mobil: 900 97 116