Du er her

Programmet for Fartein Valen-festival 2015 er nå sluppet!

Festivalprogram 2015 ser du her

Vi ønsker velkommen til Fartein Valen-festivalen 2015!  15-19.april inneholder et program vi håper dere vil like! Det er viet komponisten Fartein Valen, hans liv og musikk og er direkte tilknyttet «Fartein Valens landskap», dvs det landskapet musikken ble skapt. Festivalens tilhørighet til landskapet der komponisten bodde og arbeidet, mener vi gir en ekstra dimensjon til musikkopplevelsen både for utøvere og publikum. Tilknytningen til det autentiske er viktig for oss når vi presenterer årets program.

I år har vi for første gang et samarbeid med Sunnhordland kammerorkester - de spiller avslutningskonserten i Valestrand kulturkirke med konsertprogrammet Våren. På avslutningsdagen får vi også høre det nyrestaurerte trøorgelet Fartein Valen selv tok ut til foreningslivet i Valevåg. Dette skjer i et program satt sammen av Sigbjørn Apeland og Einar Økland.

Festivalen åpner og slutter i Valestrand kulturkirke. Festivalen er et samarbeid mellom to kommuner, Haugesund og Sveio. Fartein Valen-stiftelsen gir arbeidet både en regional og en nasjonal karakter. Styret i stiftelsen involverer de to fylkene og dessuten nasjonale musikkinstitusjoner.

Fartein Valens posisjon i norsk musikkhistorie gir legitimitet til festivalens nasjonale karakter.

 

Brytninger

I naturen opplever vi brytninger i en havoverflate med stadig skiftende bølgebevegelser. Uten begynnelse eller ende, som en jevn strøm av en skapende virkelighet.

I musikken opplever vi brytninger på tilsvarende vis gjennom kunstnerisk skaperkraft og når ulike ideer brytes.

Enhver stil er bundet av sine teknikker og det klanglige utfolder seg på ulike måter. Musikalske verktøy blir valgt utfra komponistens estetiske ståsted og musikalske referanserammer.

Fartein Valens musikk er skapt i en slik brytning. I denne brytningen skapes møtepunkt eller skjæringspunkt mellom ideer. Fartein Valens musikk gir oss nye innfallsvinkler til kjente begreper samtidig som den bryter grenser.

Vi vil gjøre oppmerksom på Christian Ihle Hadlands fremførelse av et av norsk klaverlitteraturs mesterverk: Sonate nr 2 (1940-41). En inspirasjonskilde for dette verket var Francis Thompsons dikt "The Hound of Heaven".

Valens klaversonate er inspirasjonskilde også for dagens komponister. Vi opplevde dette da kammeroperaen Nenia ble skrevet og vi opplever det i årets festival med Gisle Kverndokks Messe for 6 stemmer. Messen lanseres på CD under festivalen med Nordic Voices som utøvere.