Du er her

Prosjektutlysning for nordisk-baltiske kunstsamarbeidsprosjekter

Søknadsfrist: 22 mai 2015, midnatt.

Åpen for festivaler innen alle sjangre og fra alle kunstfelt i den nordisk-baltiske regionen.

Vi er glade for å kunngjøre at NordicBaltic Festival Platform (NBFP) nå har en søknadsrunde hvor kunst- og kulturfestivaler som søker partnere til samproduksjoner kan finne medprodusenter blant kunst- og kulturfestivaler innen de andre nordisk-baltiske landene.

Utvalgte prosjekter vil få mulighet til å presentere sin prosjektidé til andre kunstneriske ledere tilhørende kunst- og kulturfestivaler under NBFPs årskonferanse i Stockholm, Sverige 29 – 31.oktober 2015. Fredag ​​den 30 oktober er det satt av tid i programmet til prosjektpresentasjoner, hvor prosjekteier/søkere får 10 minutter til å presentere sitt prosjekt, fem minutter til å svare på spørsmål tilrettelagt av en moderator fra NBFP etterfulgt av en time med tid for nettverksarbeid hvor man kan snakke åpent en-til-en eller en-til-flere med potensielle samarbeidspartnere. I tillegg vil prosjekteierne få støtte fra NBFPs arbeidsgruppe, bli publisert på NBFPs hjemmeside og bli formidlet gjennom ulike kanaler til festivaler i regionen.

For denne søknadsrunden vil det ikke være noen kunstneriske begrensninger utover at prosjektet må bli presentert av en festival, og at det må være minimum en partnerfestival som ønsker å være medprodusent som er hjemmehørende i det nordisk-baltiske området. Søknader må sendes inn på engelsk. For å lære mer om krav til søknad og dokumentasjon kan du gå inn på http://www.nordicbalticfestivals.org/#!call-for-projects/cmyn på NBFP hjemmeside.

Vi vil også sette pris på din hjelp i å spre ordet om denne muligheten til festivalene i dine nettverk ved at denne e-posten deles med andre interessenter.

I tilfelle du har spørsmål om programmet, vennligst kontakt NBFP koordinator Gert-Heiko Kütaru: info@nordicbalticfestivals.org, +372 5622 5884.