Du er her

Rapport fra Sarajevo - EFAs årskonferanse

Årskonferansen og generalforsamlingen til den Europeiske Festivalassosiasjonen(EFA) fant sted fra 26 til 28 februar i Sarajevo , Bosnia -Hercegovina. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Sarajevo Winter Festival, den olympiske kulturfestivalen som startet i forbindelse med vinterlekene i 1984 og feiret sitt 30 års jubileum i 2014. 100 delegater som representerer 62 festivaler i 22 ulike land møttes som kollegaer (og venner), utvekslet erfaringer og deltok i et konferanseprogram som hadde festivalenes rolle og bidrag som samfunnsbygger. Mange land i Europa opplever store sosiale problemer og politisk uro – det sistnevnte var nært, og til å ta og føle på i Sarajevo, hvor demonstrasjoner og agitasjon var en del av dagsorden.

20 år etter den Bosniske krigen og 100 år etter skuddene i Sarajevo, som startet første verdenskrig. «Den store krigen», som i Europa er motstykket til vårt grunnlovsjubileum. På mange måter er det  de samme idealene som markeres: demokrati, deltakelse, menneskerettigheter, likestilling, rettferdighet, ytringsfrihet og integrering. Kultur er en viktig pådriver og bindemiddel for sosial utvikling og demokratisering; uten kultur er det lett å miste fotfestet, la råskapen og forfallet ta overhånd. Å vandre rundt i omgivelser hvor spor etter væpnet konflikt og ødeleggelser fortsatt var synlige og lett å legge merke til i bybildet er det en viktig påminner om dette. 40 % av barna som bodde i Sarajevo under beleiringen av byen hadde blitt skutt på av snikskyttere og 73 % hadde opplevd at huset de bodde i var under angrep eller hadde blitt bombet. Dette er ikke mer enn 20 år siden…i Europa, vårt kontinent. Og, historien er i ferd med å gjenta seg i Ukrainia hvor det i disse dager varsles om borgerkrig.

«Rise to the Occasion» var temaet for konferansen – en invitasjon til å føle, lære og forsøke å fatte hvordan politiske og etniske motsetninger kan ødelegge et samfunn og splitte en nasjon. Hva kan vi bidra med som mennesker primært og festivalarrangører sekundært i å bygge samfunn som er tuftet på likeverd, ytringsfrihet, mangfold, rettferdighet og sosial trygghet.

Dette var bakteppe for en konferanse hvor deler av fagprogrammet var viet til «A soul for Europe», Samtalen var en del av «A soul for Europe», et initiativ lansert av en rekke europeiske organisasjoner og enkeltpersoner. Initiativet står samlet bak kultur som bindeledd og motor for å bygge et bedre Europa.  EFA er partner og støtter opp under initiativet ved å invitere til samtaler. Her diskuteres festivalarrangørens rolle som bidragsyter til utviklingen av Europas framtid med sikte på å bidra til en situasjon hvor den enkelte innbyggerne får en aktiv rolle og hvor betydningen av kultur i den pågående europeiske integrasjonsprosessen blir anerkjent og bedre utnyttet. Dette ble gjort gjennom samtaler og erfaringsutveksling mellom de utenlandske festivallederne og de lokale kunstnerne, arrangørene, akademikerne. «Art and good festivals should respond to its own context, mixing elements, bringing in the community» som Jonathan May fra London International Festival of Theatre konkluderte. Ellers hadde konferansen en rekke tenketanker og mindre grupper som diskuterte kunstnerisk samarbeid, kommunikasjonsarbeid og privat finansiering.

I tillegg til fagkonferansen var det eget kulturprogram og tid til sosialisering på kveldstid, og generalforsamling med valg av nytt styre. EFAs nye styre består for de neste tre år av President Darko Brlek (President) Michael Herrmann (Rheingau Musik Festival - visepresident) , Massimo Mercelli (Emilia Romagna Festival, visepresident), Colm Croffy (AOIFE), Paul Dujardin (BOZAR), Filiz Eczacibasi Sarper (International Izmir Festival), Peter Eriksson (Svenska Musikfestivaler), Ibrahim Spahic (International Festival “Sarajevo Winter”), Hermann Schnitzer (Settimane Musicali Meranesi), Hanna Styrmisdottir (Reykjavik Arts Festival) og Philippe Toussaint (France Festivals).