Du er her

Høstscena drives av Ålesund Teaterfestival og er organisert som en stiftelse med et styre og en festivalledelse. Høstscena representer fylkets eneste teaterfestival. Festivalens målsetning er å presentere kunst - og kulturopplevelser av høy kvalitet med hovedvekt på scenekunst med stor bredde og noe for en hver smak. Festivalen ønsker også å være en viktig aktør for å styrke scenekunstens aktualitet og gjenspeile utviklingen som skjer på dette kunstfeltet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  
 
Festivalen for 2017 arrangeres 27. september - 1. oktober. I underkant av 100 skuespillere, poeter og andre gjester bidrar til programmet. Den store innsatsen til alle de frivillige er avgjørende for å skape en vellykket festival.

Poesientusiastane
Ålesund Teaterfestival samarbeider med Poesientusiastane om poesiprogrammet. De har utarbeidet poesiprogrammet i festivalen siden 2005. Poesientusiastane er en forening som arbeider for å fremme poesi i ulike sammenhenger, i begge målformer.  De har en målsetning om å gjøre poesi mest mulig tilgjengelig for publikum. De tilrettelegger også for skrivekurs for barn og ungdom. 

Ålesund Byspill 
Ålesund Teaterfestival samarbeider med Ålesund byspill om Byspillet. Det ble første gang vist i 2011, vist i utdrag i 2012 og forestillingen var ny i 2013 og er planlagt hvert 2. år. 

Teater og Scenekunst
Poesi
Kursvirksomhet
Scenekunst
Konserter
Barn og Unge