Du er her

Marked for Musikk (MFM) er en nasjonal visningsarena for profesjonelle musikkproduksjoner rettet mot barn og unge, og en kompetansearena med fagseminar knyttet til musikkformidling innenfor denne aldersgruppa. Marked for Musikk er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune, og ble arrangert for første gang i 2010. Målsettingen med det årlige arrangementet er å bidra til at flere barn og unge skal få tilgang til å oppleve profesjonell musikk av høy kvalitet.

MFM – Visningsarena MFM er en arena der det er anledning til å oppleve aktuelle konserter tilrettelagt for barn og unge med tanke på kjøp og salg av musikkproduksjoner, og en møteplass for aktører med interesse for feltet.


MFM – Kompetansearena MFM tilrettelegger for kompetansedeling mellom ulike aktører innenfor musikkformidling til barn og unge. Programmet inneholder også et fagseminar som tar opp dagsaktuelle temaer.


MFM – Henvender seg til artister som ønsker oppdrag og konsertarrangører/produsenter (fra kulturhus, festivaler, bibliotek/litteraturhus og Den kulturelle skolesekken m.fl.) som ser etter gode produksjoner for barn og unge.


MFM – Programutvalget bidrar i utformingen av programmet og består av:

Morten Brenne – Kulturtanken

Henriette Larsen – Miniøya

Siri Kvambe – Samspill International Music Network

Vegar Vårdal – Riksscenen / utøverrepresentant

Linda Gjersøe Helseth – Vestfold fylkeskommune (MFM).
Programansvarlig og leder i programrådet.

 

MFM – Det strategiske rådet 

Bidrar i strategiske diskusjoner om utviklingen av både Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst (tilsvarende arrangement på scenekunstfeltet). Rådet sikrer at arrangementene er relevante for sine nettverk og er viktige ambassadører for markedene.

Norske kulturhus – Nina Hodneland

Miniøya – Laila Egeberg

Kulturtanken – Morten Brenne

Den kulturelle skolesekken i Telemark – Anne Hermansen (grunnskole)

Den kulturelle skolesekken i Buskerud – Jørgen Greiner (videregående skole)

Scenekunstbruket – Ådne Sekkelsten

Tønsberg og Færder bibliotek – Aslak Larsen

Kulturhuset Bølgen – Andreas Gilhuus

Utøverrepresentant – Anders Hovind (Creo – forbundet for kunst og kultur)

Arrangør – Markedet for Scenekunst (Sandefjord kommune) – Gunn Strand Eliassen

Arrangør – Marked for Musikk (Larvik kommune) – Camilla Svendsen

Arrangør – Marked for Musikk (Vestfold fylkeskommune) – Natasha Peevor-Johnson og Linda Gjersøe Helseth

Barn og ungdom