Du er her

Mela
Mela er en urban festival for utøvende kunst og kulturuttrykk fra hele verden. Festivalen er sjangeroverskridende og inkluderer mange ulike kunstformer som musikk, dans, litteratur og teater med et variert tilbud for både barn, ungdom og voksne. Mela er gratis finner sted på Rådhusplassen i Oslo hvert år. Kunstnerisk leder for Melafestivalen er Khalid Salimi.Ordet mela er sanskrit, og betyr «når man møtes» eller «å møtes».

Melas oppgave er å utvide horisonter og gjøre kunstutrykk som har eksistert i århundrer andre steder i verden kjent i Norge. Egenproduksjoner der norske og utenlandske artister samarbeider er en bærebjelke i festivalen. I tillegg satser Mela spesielt på lokale artister.

Mela ble arrangert i Oslo for første gang i 2001 og har siden utviklet seg til å bli én av de største av sin type i Europa. Mela tiltrekker seg rundt 300.000 tilskuere i løpet av festivalens tre dager hvert år.

Festspill
Internasjonal
Unge Talenter
World Music
Barn og Unge