Du er her

Opplev KulturNorge

I 2013 finansierte Kulturrådet gjennom «Støtteordning for Kulturnæringer» et forprosjekt i regi av Norske Festivaler i samarbeid med Norske Konsertarrangører, (tidl. Norsk Rockforbund). Formålet var å kartlegge hvilke samarbeidserfaringer kulturarrangører, (festival‐ og helårsarrangører), har med reiseliv, (bedrifter og destinasjonsselskap).  Resultatene, som viste at mye kan gjøres på en rekke områder, ble presentert som en sjekkliste med 10 konkrete oppfølgingspunkter. Høsten 2014 ble det utarbeidet en ny søknad til Norsk kulturråd som ga tilskudd til videreføring av prosjektet i pilotfasen.  

I tillegg til samarbeidspartnerne Norske Festivaler, VisitOSLO og Norske Konsertarrangører er også Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapsenter for kulturelle næringer med som deltager i denne fasen. Kunnskapsverket skal jobbe med å utvikle metoder for kvalitetssikring av arbeidsprosessen og resultatene. 

I løpet av 2015 skal 30 organisasjoner og bedrifter valgt ut blant medlemmene til VisitOSLO, Norske Festivaler og Norske Konsertarrangører utarbeide en handlings- og tiltaksplan for 2016 med felles markeds – og salgsfremmende aktiviteter.  Noen av hovedmålene for pilotprosjektet er å bidra til bedre samarbeid mellom destinasjonsselskap / reiselivsnæringen og kulturnæringsaktører gjennom utvikling av nye møteplasser og kontaktpunkter på tvers av næringene og bidra til økt synlighet, profilering og salgsfokus på kulturnæringsprodukter slik at enkeltbedrifter innen de respektive næringene bedrer lønnsomhet og inntjening. Prosjektet lanseres på en workshop i OsIo 23. april.

Modellen for samarbeid (metodikk og organisering av samarbeidsprosess) vil ha overføringsverdi slik at aktører fra næringene i andre regioner kan prøve den ut.

Sjekklisten kan lastes ned under:

PDF icon okn_sjekkliste_endelig.pdf