Du er her

Festivalscenarier - bilde fra rapporten

Festivalscenarier - fremtidens festivaler

Norske Festivaler ga i november 2009 Andreas Hompland og Olaf Aagedal i oppdrag "å lage festivalscenarier" til presentasjon som et foredrag på Norske Festivaler sin årskonferanse på Kongeberg 8. april 2010. Rapporten ble ferdigstilt i tett samarbeid med styret i Norske Festivaler.

Prosjektet tok ikke mål av seg til å være et forskingsprosjekt med fotnotar og referanser. Rapporten er en kunnskapsbasert popularisering som bygger på sammenstilling, kopling og spissing av
tilgjengelig kunnskap, sydd saman med faglige begrep og forsøk på kreative vinklinger. Fakta og fiksjon blir blandet sammen til en narrativ "faksjon". Formålet var å bidra med
relevante innspill til refleksjon og bruk i strategiske prosesser.

I rapporten kan vi lese om det som for noen år siden fremsto som fremtidige scenarier for utvikling og drift av ulike typer festivaler. Den er ment å ta seg for seg bredden innen festivalarrangement i Norge, og forfatterne har derfor også presentert, drøftet og innlemmet festivaler i sin fremstilling som ikke er medlemmer av Norske Festivaler.

Som forfatterne selv skriver: "Scenariar er framtidsbilete og brokkar av fortellingar om vegen dit. På den måten er dei også ulike framtids-speglar for nåtida og dei næraste åra framover. Dei er forkledd samtid. Eit scenario er ikkje det same som ein prognose. Det påstår ikkje at dette eller hint vil eller må  skje. Derfor opptrer eitt scenario aldri aleine. Fleire scenariar brettar til saman ut biletet av mulege framtider."

Du kan laste ned rapporten i lenken under.