Du er her

News archive

Better Societies AS tilbyr miljøvennlige festival løsninger. Avtalen gir Norske Festivaler medlemmer 20% rabatt på leie av sykkelstativer, servicestasjoner for sykler og øvrige utleieprodukter, og 

Seminar 23. april 2015 

Gratis for medlemmer av Norske Festivaler 
Sted: Norsk Design og arkitektursenter, (DogA) Oslo

Søknadsfrist: 22 mai 2015, midnatt.

Åpen for festivaler innen alle sjangre og fra alle kunstfelt i den nordisk-baltiske regionen.

Hvordan ser verden ut om hundre år? Kjører vi bil, eller har vi funnet opp andre måter å komme oss mellom hjemme og skolen på? Bor vi i hvert vårt hus, eller har vi funnet helt nye boformer?

PROGRAM
11.00:   Velkommen
11.15:   Sanselighet og religiøs mystikk: å synge Valens poesi
Astrid Kvalbein, sang og foredrag
Sanae Yoshida, klaver

Jazzfest har nå publisert årets offisielle festivalprogram.


I tillegg planlegger Jazzfest utekonserter og konserter for barn og unge. Tid og sted for disse offentliggjøres senere.

Departementet evaluerer Knutepunktordningen. Norske Festivaler har nettopp levert innspill til regjeringen, og dette er vårt standpunkt: 

Musiker og produsent Helge Sten, bedre kjent som Deathprod, har gjennom bandprosjekter som Motorpsycho og Supersilent etablert seg som en størrelse med musikk i skjæringspunktet mellom støy, jazz,

Presentasjoner fra årskonferansen 2015:

 

Presentasjon av Kunnskapssenteret for kulturnæringer og de mulighetene det gir for samarbeid.

OPERA TRØNDELAG
Premiere på Den magiske karusellen
Fra Bajazzo til Moulin Rouge
Gjestesolister bl.a. Thomas Ruud og Lars Eggen
Regi Ronald Rørvik

Opplev KulturNorge - bilde

I 2013 finansierte Kulturrådet gjennom «Støtteordning for Kulturnæringer» et forprosjekt i regi av Norske Festivaler i samarbeid med Norske Konsertarrangører, (tidl. Norsk Rockforbund).

Kunnskapsverkets nettside

Nettsiden til Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer - ble lansert fredag

Norske festivalers årskonferanse 2015

Norske Festivaler har gleden av å invitere til dere til vår årskonferanse 2015.

For snart to uker siden presenterte regjeringen sitt første egenutviklede kulturbudsjett. Det var knyttet forventninger og nysgjerrighet til prioriteringer, overordne valg og innretning.

Atelier for Unge Festivalledere i Beirut, Libanon fra 21 til 27 mars 2015

Operaen låner sin tittel frå eit av dei sentrale orkesterverka til Fartein Valen, skrive i 1933.

Ears - Europa-Asia Roundtable Sessions inviterer kreative fagfolk til å møte og nettverk til Helsingfors fra 4 til 7 september, presenterer 2014.

Som eit ledd i gjennomføring av Knutepunktoppdraget, tilbyr Norsk Countrytreff ei hospiteringsordning, der andre festivalar har høve til å søke om å få delta.Gjennom hospiteringa vil deltakarane få

Årskonferansen og generalforsamlingen til den Europeiske Festivalassosiasjonen(EFA) fant sted fra 26 til 28 februar i Sarajevo , Bosnia -Hercegovina.

I et land hvor det jevnt fordelt er over to festivaler i snitt per kommune er synlighet – I arrangementsperioden så vel som gjennom resten av året – helt avgjørende for å lykkes med arrangementet.

Sider